Adatkezelési Tájékoztató

Bevezetés

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban “Tájékoztató”) a http://www.gatoblanco.hu (továbbiakban “Webhely”) webhellyel kapcsolatba lépő természetes személyekre vonatkozó a webhely tulajdonosa (továbbiakban “Adatkezelő”) által kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Adatkezelő a Webhely és Vállalkozása működtetése során a Webhelyre látogatók, regisztrálók, illetve Vásárlói (továbbiakban együttesen “Érintett”) adatait kezeli. Minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek megfelelően gyűjtünk, valamint kezelünk. Rendszerüzenetet külön hozzájárulás nélkül is küldhetünk, Direkt Marketing levelet azonban kizárólag csak hozzájárulással. Adatait a lehető legnagyobb biztonságban tároljuk, azokat harmadik félnek csak hozzájárulással adjuk át.

Amennyiben kérdése, észrevétele van a Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük fenti elérhetőségek valamelyikén lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel. Személyes adatairól felvilágosítást, illetve azoknak törlését írásban kérheti.
Jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített elvek, eljárások megfelelnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletének („Rendelet”).

Jelen Tájékoztatóban nem érintett kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései az irányadók.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön megerősíti, hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és elfogadja.

Az Adatkezelési Tájékoztató célja

Jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítse. Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja Érintetteket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Adatkezelő tiszteletben tartja Érintettek személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Adatkezelő: Gato Blanco Bt.
Adatkezelő székhelye: 1156 Budapest, Páskomliget u. 44.
Adatkezelő telefonszáma: +36 30 645 2506
Adatkezelő adószáma: 21973035-2-41
Adatkezelő e-mail címe:
Webhely címe: http://www.gatoblanco.hu

Adatfeldolgozók

Adatkezelő az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódóan, különböző adatkezelési műveletek elvégzésére Adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat kizárólag Adatkezelő rendelkezései szerint, a jelen Tájékoztatóval összhangban kezelik. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, az adatokat nem dolgozhatja fel saját céljára.
Adatkezelő Adatfeldolgozói:
– Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
– Google LLC: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
– Icolita Kft.: 1203 Budapest, Közműhelytelep u. 24/b (Könyvelés)
Adatkezelő a fenti adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozókat is igénybe vehet. További adatfeldolgozók igénybevétele esetén az érintett szóban vagy írásban kap tájékoztatást.

Adatok kezelése

Üzenetküldés, kapcsolatfelvételi űrlapok

Adatkezelő a Webhelyen keresztül küldött üzeneteket, illetve az érintett (beküldő) adatait (név és e-mail cím) az érintett hozzájárulása alapján [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja] kezeli.
Az adatkezelés az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tud kapcsolatba lépni Adatkezelővel a Webhelyen keresztül.

Hozzászólás

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.
Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hash) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólás tartalma és a profil kép is megjelenik nyilvánosan.
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.
A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Média tartalom

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül média tartalom feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Cookies (Sütik)

Google Analytics

A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk a Webhely látogatóinak viselkedéséről és jellemzőiről. Ezek a sütik olyan információkat szereznek a weboldal használatáról, melyek segítik, hogy a weboldalt a későbbiekben még átláthatóbbá, illetve könnyebben használhatóvá tehessük. A sütik kizárólag anonim információkat gyűjtenek, így azok nem képesek a felhasználót személy szerint beazonosítani; az így szerzett adatokat összesítve és névtelenül tárolják. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a https://support.google.com/analytics/answer/6004245/ weboldalra. Amennyiben a Webhely által használt sütiket blokkolni vagy törölni kívánja, úgy ezt böngészője beállításai között teheti meg.

Regisztráció

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Bejelentkezés

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig érvényesek. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.
Felhasználói fiókkal rendelkező és bejelentkezett felhasználók esetén átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

Hozzászólás

Hozzászólás beküldésekor bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail címed és web címed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.
Tartalom szerkesztése
Bejegyzést vagy oldalt szerkesztése esetén, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Számlázás, számviteli kötelezettségek teljesítése, bizonylatok megőrzése

Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatással összefüggő számlák kiállításához, a szerződéskötések és fizetések dokumentálásához, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez, könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzéséhez az érintett nevét, címét (székhely, lakcím, tartózkodási hely, értesítési cím, egyéb cím) adószámát (ha szükséges), a szolgáltatás megnevezését, mennyiségét, bruttó és nettó ellenértékét, a teljesítés dátumát, a számla keltét, fizetési határidejét, valamint az ezen adatokat tartalmazó számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kezeli.
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja; Számv. tv.169. § (2) bekezdése].
Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a szolgáltatásnyújtásról számla nem állítható ki, egyéb bizonylat esetén a megrendelés nem teljesíthető.

Panaszkezelés

Adatkezelő az esetleges panaszok kezelése céljából az érintettek nevét, címét (székhely, lakcím, tartózkodási hely, értesítési cím, egyéb cím) és az igénybe vett szolgáltatás adatait a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt évig; szavatossági- illetve jótállási igényérvényesítés esetén a szavatossági- illetve jótállási kötelezettség elévülésének időtartamáig kezeli.
Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]; valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja; Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése].
Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói- illetve szavatossági jogait.

Kapcsolattartás

Adatkezelő az érintettekkel való kapcsolattartás céljából az érintett telefonszámát, e-mail címét és postai címét (székhely, lakcím, tartózkodási hely, értesítési cím, egyéb cím) a megrendelés teljesítéséig kezeli.
Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
Az adatszolgáltatás elmaradása esetén előfordulhat, hogy Adatkezelő az érintettel nem tud kapcsolatba lépni, és ezért a megrendelést nem lehet teljesíteni.

Marketing és Ügyfélnyilvántartás

Adatkezelő az ügyfél-adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei ajánlatainak továbbítása céljából az érintettek nevét, címét (székhely, lakcím, tartózkodási hely, értesítési cím, egyéb cím), e-mail címét, valamint telefonszámát kezelheti.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].
Az adatkezelés legfeljebb az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem értesül Adatkezelő és partnerei ajánlatairól.

Jogi érvényesítés

Adatkezelő a vele jogviszonyba lépő érintettekkel kapcsolatos polgári- és büntetőjogi igények érvényesítése céljából az érintettek jelen Tájékoztatóban rögzített adatait, valamint a Tájékoztatóban rögzített adatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó okiratokat, dokumentumokat és másolatokat kezeli.
Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek (jogi igényeinek) érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
Az adatkezelés az igényérvényesítésre nyitva álló, a vonatkozó szerződésben, illetve jogszabályban megállapított elévülési- illetve jogvesztő határidőig (általános elévülési határidő: 5 év) tart.
Az adatszolgáltatás elmaradásának esetén Adatkezelő az érintettől származó megrendeléseket visszautasítja.

Egyéb adatkezelés

Fentiektől eltérő adatok kezeléséről, eltérő adatkezelési céllal illetve jogalapon történő adatkezelésről Adatkezelő az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatja.

Az érintett adatvédelmi jogai és jogorvoslati lehetőségei

Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
A hozzáféréshez való jog írásban, Adatkezelő jelen Tájékoztatóban rögzített elérhetőségein keresztül gyakorolható.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett – amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik – az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. E jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Hatósági és bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés korlátozásával védi. A kezelt adatokhoz kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges.